Voor 12 woningen hebben we 620.000 Euro nodig. Reken op 6,5 ton. Het is in films en bij grote zeeschepen langzamerhand gebruikelijk om dat via een CV (commanditaire vennootschap) te doen. Te denken valt aan pakketjes van 6-7.000 Euro. In de 200 Euro huur zit een winstpercentage van 20%, maar dat is totaal slechts 0,77% rendement op de totale waarde van een appartement. Het zou voldoende moeten zijn, door schaalvoordelen, om voor onderhoud slechts 1% (van de nieuwwaarde van een appartement) te berekenen. Dat is inclusief administratiekosten en het organiseren van de jaarlijkse huurdersbijeenkomst voor inspraak in het beleid. Blijft jaarlijks ongeveer 3,6% rendement over om uit te keren. Dat zou voldoende moeten zijn om investeerders aan te trekken. In de sector "Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen" maakte het Triodos Groenfonds bijvoorbeeld over 2001-2003 gemiddeld 3,7% rendement.

Klik hier, of hierboven op het plaatje, voor de volgende pagina.

EerlijkWonen.nl is een "open source" initiatief van Joost Smits, politiek actief in Berkel en Rodenrijs. Contact opnemen is gewenst, klik hier.